Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spa-Med Centrum Zdrowia Adam Spanialski, Warszawska 5/9 lok. 33, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP 7322174577;
b) Kontakt z Administratorem Danych – gabinet@skosztujzdrowia.pl, tel. 531 495 616;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania usług świadczenia pomocy prawnej – na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;
f) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Podziel sięShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Print this page